Klizište “Vijaka”

Posted Posted in Projekti

Čitava konstrukcija prati morfologiju terena i ukopava se u tlo, za onoliko kolike su visine elemenata. Opterećenja sa elemenata gornje konstrukcije se prenose do temelja, koji se upire u tlo i u kombinaciji sa anker sidrima spriječava klizanje gornje konstrukcije. Potporna AB konstrukcija ima ulogu zaštite puta od klizanja i odlamanja nižih dijelova kosine i […]

Zeleni most u Banjaluci

Posted Leave a commentPosted in Izdvojeni Projekti, Projekti

Vođeni funkcionalnošću, dugotrajnošću i povoljnom cijenom izvođenja usvojeno je projektno rješenje integralnog betonskog mosta sa dva raspona, sa vidikovcem na sredini mosta – elementom koji će ga činiti posebnim u odnosu na druge mostove iz regiona. Lokacija Vidikovac ima prirodne oblaste konture, nalazi se sa nizvodne strane i blago se širi iz linije pješačke staze. […]

Most u Karanovcu

Posted Leave a commentPosted in Izdvojeni Projekti, Projekti

Samo projektovanje mostova u skladu sa propisima i standardima, nije dovoljna garancija za dobar i trajan most. Potrebna je pravilna koncepcija, koja pored standarda uvažava iskustva savremene prakse i povratne informacije sa održavanja i upravljanja mostovima. Novi most je projektovan kao integralna mostovska konstrukcija, a što konceptualno i  prevashodno utiče na trajnost i troškove održavanja. […]

Brza cesta RH – Livno – Glamoč

Posted Leave a commentPosted in Izdvojeni Projekti, Projekti

Vizuelizacija Projekat je realizovan u dvije faze, i to: faza – istraživanje varijanti u zadanom koridoru sa prijedlogom optimalne varijante višekriterijumskom analizom prema metodama „VIKOR“, „ELECTRE“ i „SMART“. faza – obrada usvojene varijante na nivou idejnog projekta, a veći objekti na nivou idejnog rješenja. Vrednovane varijante             Odabrani koridor počinje na prevoju Mliništa, spušta se […]