Nova trasa puta Tjentište – Brod na Drini

Posted Posted in Izdvojeni Projekti, Projekti

U skladu sa prostornim planom Republike Srpske 2025. godine, prema kojem je planirana izgradnja putne komunikacije od Višegrada ka Trebinju, dionica Gacko – Foča je vrlo važna dionica koja trenutno predstavlja najkritičniji dio pravca koji spaja Hercegovinu. Do sada je na ovom pravcu izgrađena dionica Klinje – Desivoje (iz pravca Gacka prema Foči) i dionica […]

Rekonstrukcija ceste M18 i novi most preko rijeke Une

Posted Posted in Izdvojeni Projekti, Projekti

U toku 2021. godine izvršeno je projektovanje rekonstrukcije ceste M14 (dionica Bihać – Srbljani) u dužini od 1200m, raskrsnice ceste M14 i lokalne ceste za naselje Brekovica, kao i glavni projekat novog mosta preko rijeke Une za naselje Brekovica, sve na području opštine Bihać. Postojeći jednotračni most i njegov spoj sa magistralnom cestom predstavljaju usko […]

Zeleni most u Banjaluci

Posted Leave a commentPosted in Izdvojeni Projekti, Projekti

Vođeni funkcionalnošću, dugotrajnošću i povoljnom cijenom izvođenja usvojeno je projektno rješenje integralnog betonskog mosta sa dva raspona, sa vidikovcem na sredini mosta – elementom koji će ga činiti posebnim u odnosu na druge mostove iz regiona. Lokacija Vidikovac ima prirodne oblaste konture, nalazi se sa nizvodne strane i blago se širi iz linije pješačke staze. […]

Most u Karanovcu

Posted Leave a commentPosted in Izdvojeni Projekti, Projekti

Samo projektovanje mostova u skladu sa propisima i standardima, nije dovoljna garancija za dobar i trajan most. Potrebna je pravilna koncepcija, koja pored standarda uvažava iskustva savremene prakse i povratne informacije sa održavanja i upravljanja mostovima. Novi most je projektovan kao integralna mostovska konstrukcija, a što konceptualno i  prevashodno utiče na trajnost i troškove održavanja. […]

Brza cesta RH – Livno – Glamoč

Posted Leave a commentPosted in Izdvojeni Projekti, Projekti

Vizuelizacija Projekat je realizovan u dvije faze, i to: faza – istraživanje varijanti u zadanom koridoru sa prijedlogom optimalne varijante višekriterijumskom analizom prema metodama „VIKOR“, „ELECTRE“ i „SMART“. faza – obrada usvojene varijante na nivou idejnog projekta, a veći objekti na nivou idejnog rješenja. Vrednovane varijante             Odabrani koridor počinje na prevoju Mliništa, spušta se […]