Izdvojeni ProjektiProjekti

Rekonstrukcija ceste M18 i novi most preko rijeke Une

U toku 2021. godine izvršeno je projektovanje rekonstrukcije ceste M14 (dionica Bihać – Srbljani) u dužini od 1200m, raskrsnice ceste M14 i lokalne ceste za naselje Brekovica, kao i glavni projekat novog mosta preko rijeke Une za naselje Brekovica, sve na području opštine Bihać.

Postojeći jednotračni most i njegov spoj sa magistralnom cestom predstavljaju usko grlo i crnu tačku, gdje je zabilježen veći broj prometnih nezgoda prilikom uključenja/isključenja vozila, često sa težim posljedicama.

Odlučeno je da se gradi novi dvotračni most za motorni i pješački saobraćaj, koji će olakšati pristup stanovnicima naselja Brekovica, te da se raskrsnica tj. spoj mosta i magistralne ceste proširi, kanališe i oblikuje trakama za lijevo skretanje, što će omogućiti sigurnije odvijanje saobraćaja. Postojeći most će služiti za odvijanje saobraćaja do izgradnje novog mosta, a potom se ruši.

Novi most je pozicioniran 15m uzvodno od starog (jednotračnog) mosta. Most je predviđen kao integralna armirano betonska konstrukcija, sa montažnim prednapregnutim nosačima kao glavnim elementom rasponskog sklopa. Ukupna osovinska dužina mosta je 71.00 m, sa rasponima 23.00+25.00+23.00 m. Širina mosta je 10.10 m (dvije vozne trake i dva trotoara). Zbog pojave slojeva tla slabih geomehaničkih karakteristika, most je duboko fundiran preko AB šipova. Kako je evidentiran sloj mulja predviđena je upotreba trajne košuljice na svim šipovima.

Raskrsnica magistralne ceste M14 i lokalne ceste za mjesto Brekovica (vidljiv je postojeći jednotračni most)

Poprečni presjek novoprojektovanog mosta i statički model konstrukcije

Poboljšanje funkcionalnosti raskrsnice (spoj novog mosta i magistralne ceste) izvedeno je otvaranjem dodatne trake za lijeva skretanja, na magistralnom (glavnom) pravcu, kao i iscrtavanjem ostrva na kolovoznoj površini.