Usluge

Naši stručnjaci su članovi svjetskih stručnih udruženja, i licencirani su od strane institucija i profesionalnih udruženja BiH. Naše stručno znanje pokriva oblasti:

 

PROJEKTOVANJE

 • statički proračuni i projekti mostova, tunela, sidrenih, potpornih i specifičnih geotehničkih konstrukcija
 • projektovanje gradskih i vangradskih saobraćajnica, autoputeva, kružnih i klasičnih raskrsnica i petlji
 • rješenja i projekti za trajnu sanaciju klizišta i osiguranje stabilnosti kosina
 • projektovanje sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje (vodotornjevi)
 • hidrološke studije, studije izvodljivosti, saobraćajne i transportne strategije
 • provjera i revizija bezbjednosti saobraćaja (RSI, RSA – Road Safety Inspection and Audit)
 • revizija i nostrifikacija tehničke dokumentacije

ISPITIVANJE I NADZOR

 • ispitivanje konstrukcija probnim opterećenjem
 • tehnička inspekcija i procjena svih vrsta objekata
 • nadzor nad izvođenjem radova na svim vrstama objekata i konstrukcija

KONSULTACIJE

 • savjetovanje pri investiranju, izradi tehničke dokumentacije i tokom izvođenja
 • priprema i posredovanje prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije