Izdvojeni ProjektiProjekti

Klizište “Ponir”


Potporna konstrukcija može biti glavna mjera za stabilizaciju klizišta, sama ili u kombinaciji sa dreniranjem, rasterećenjem gornjeg dijela klizišta i sl. Ona posredno ili neposredno povećava otpor kliženju uz stopu pokrenute mase, bilo povećanjem težine, ili unošenjem novih sila.

Prefabrikovani AB zidovi mogu imati više konstruktivnih oblika. Osnovni tip se sastoji od dvije vrste prefabrikovanih AB elemenata – gredica. To su podužni i vezni (ili poprečni) elementi koji se slažu u obliku kaveza i tako formiraju prostor za zapunjavanje krupnozrnim materijalom. Ispuna može biti od pijeska, šljunka, ili drobljenog kamena, bez većeg učešća sitnozrnih frakcija, kako bi se obezbjedila vodopropusnost.