Izdvojeni ProjektiProjekti

Zeleni most u Banjaluci


Vođeni funkcionalnošću, dugotrajnošću i povoljnom cijenom izvođenja usvojeno je projektno rješenje integralnog betonskog mosta sa dva raspona, sa vidikovcem na sredini mosta – elementom koji će ga činiti posebnim u odnosu na druge mostove iz regiona.

Lokacija

Vidikovac ima prirodne oblaste konture, nalazi se sa nizvodne strane i blago se širi iz linije pješačke staze. Sa vidikovca se pružaju atraktivne vizure ka uređenoj plaži, vodotoku Vrbasa i gradu. Riječni stub je dizajniran da simbolizuje inicijal imena mosta “Z” kao Zeleni most.

Pogled nizvodno

 

Normalni poprečni profil mosta

            Gornju nosivu konstrukciju mosta čine montažni prednapregnuti glavni nosači dužine 39,40m. Svi nosači su iste dužine zbog uniformne izrade i jeftinije gradnje, tj. korištenja jedne vrste oplate i jedne tehnologije. Ukupno ima 2 raspona dužina 40,0 m, te je ukupna dužina kontinuirane konstrukcije mosta L = 80,00m.

 

Normalni poprečni profil saobraćajnice Gavrila Prinicipa

 

Vizuelizacija

 

Komentariši