Nova trasa puta Tjentište – Brod na Drini

Posted Posted in Izdvojeni Projekti, Projekti

U skladu sa prostornim planom Republike Srpske 2025. godine, prema kojem je planirana izgradnja putne komunikacije od Višegrada ka Trebinju, dionica Gacko – Foča je vrlo važna dionica koja trenutno predstavlja najkritičniji dio pravca koji spaja Hercegovinu. Do sada je na ovom pravcu izgrađena dionica Klinje – Desivoje (iz pravca Gacka prema Foči) i dionica […]

Rekonstrukcija ceste M18 i novi most preko rijeke Une

Posted Posted in Izdvojeni Projekti, Projekti

U toku 2021. godine izvršeno je projektovanje rekonstrukcije ceste M14 (dionica Bihać – Srbljani) u dužini od 1200m, raskrsnice ceste M14 i lokalne ceste za naselje Brekovica, kao i glavni projekat novog mosta preko rijeke Une za naselje Brekovica, sve na području opštine Bihać. Postojeći jednotračni most i njegov spoj sa magistralnom cestom predstavljaju usko […]

Klizište “Vijaka”

Posted Posted in Projekti

Čitava konstrukcija prati morfologiju terena i ukopava se u tlo, za onoliko kolike su visine elemenata. Opterećenja sa elemenata gornje konstrukcije se prenose do temelja, koji se upire u tlo i u kombinaciji sa anker sidrima spriječava klizanje gornje konstrukcije. Potporna AB konstrukcija ima ulogu zaštite puta od klizanja i odlamanja nižih dijelova kosine i […]