Klizište “Vijaka”

Posted Posted in Projekti

Čitava konstrukcija prati morfologiju terena i ukopava se u tlo, za onoliko kolike su visine elemenata. Opterećenja sa elemenata gornje konstrukcije se prenose do temelja, koji se upire u tlo i u kombinaciji sa anker sidrima spriječava klizanje gornje konstrukcije. Potporna AB konstrukcija ima ulogu zaštite puta od klizanja i odlamanja nižih dijelova kosine i […]