Izdvojeni ProjektiProjekti

Brza cesta RH – Livno – Glamoč


Vizuelizacija

Projekat je realizovan u dvije faze, i to:

  1. faza – istraživanje varijanti u zadanom koridoru sa prijedlogom optimalne varijante višekriterijumskom analizom prema metodama „VIKOR“, „ELECTRE“ i „SMART“.
  2. faza – obrada usvojene varijante na nivou idejnog projekta, a veći objekti na nivou idejnog rješenja.

Vrednovane varijante

            Odabrani koridor počinje na prevoju Mliništa, spušta se u Glamočko polje zatim se preko prevoja Korićina spušta u Livanjsko polje te pored naselja Guber prilazi planinskom vijencu Kamešnica. U 1. fazi se izvodi dvotračni put, jedan kolovoz sa dvije saobraćajne trake (1/2 profila brzog puta), a u 2. fazi se dograđuje drugi kolovoz čime se u konačnom rješenju dobija pun profil brzog puta.

Normalni poprečni profil puta

 

Petlja Glamoč

 

Petlja Livno zapad

 

 

Komentariši