Most u Karanovcu

Posted Leave a commentPosted in Izdvojeni Projekti, Projekti

Samo projektovanje mostova u skladu sa propisima i standardima, nije dovoljna garancija za dobar i trajan most. Potrebna je pravilna koncepcija, koja pored standarda uvažava iskustva savremene prakse i povratne informacije sa održavanja i upravljanja mostovima. Novi most je projektovan kao integralna mostovska konstrukcija, a što konceptualno i  prevashodno utiče na trajnost i troškove održavanja. […]

Brza cesta RH – Livno – Glamoč

Posted Leave a commentPosted in Izdvojeni Projekti, Projekti

Vizuelizacija Projekat je realizovan u dvije faze, i to: faza – istraživanje varijanti u zadanom koridoru sa prijedlogom optimalne varijante višekriterijumskom analizom prema metodama „VIKOR“, „ELECTRE“ i „SMART“. faza – obrada usvojene varijante na nivou idejnog projekta, a veći objekti na nivou idejnog rješenja. Vrednovane varijante             Odabrani koridor počinje na prevoju Mliništa, spušta se […]