Klizište “Vijaka”

Posted Posted in Projekti

Čitava konstrukcija prati morfologiju terena i ukopava se u tlo, za onoliko kolike su visine elemenata. Opterećenja sa elemenata gornje konstrukcije se prenose do temelja, koji se upire u tlo i u kombinaciji sa anker sidrima spriječava klizanje gornje konstrukcije. Potporna AB konstrukcija ima ulogu zaštite puta od klizanja i odlamanja nižih dijelova kosine i […]

Zeleni most u Banjaluci

Posted Leave a commentPosted in Izdvojeni Projekti, Projekti

Vođeni funkcionalnošću, dugotrajnošću i povoljnom cijenom izvođenja usvojeno je projektno rješenje integralnog betonskog mosta sa dva raspona, sa vidikovcem na sredini mosta – elementom koji će ga činiti posebnim u odnosu na druge mostove iz regiona. Lokacija Vidikovac ima prirodne oblaste konture, nalazi se sa nizvodne strane i blago se širi iz linije pješačke staze. […]